Transport Norrköping

Last Mile Provider

Let’s provide your last mile

Framtidens bemanningspartner med innovativ affärsmodell

L.M.P. är ett modernt bemanningsföretag som hela tiden pushar till förbättring, vi är helt enkelt aldrig nöjda och vill utvecklas framåt med nya utmaningar och på så sätt få mer expertis inom nya områden. 

Vår affärside är unik, vi vill inte bara vara med att utveckla våra kunder utan vi vill att ni som företag ska slippa alla onödiga flaskhalsar som medför produktionsproblem för våra kunder.

Vi erbjuder konsulter för olika typer av uppdrag, där behovet finns helt enkelt. Vid större behov av konsulter tillhandahåller vi en operativ konsultchef on-site som ska agera länk mellan konsulter och er och på så sätt ha en direkt kommunikation mellan parterna och samtidigt ha möjlighet att skapa KPI-er efter era önskemål.

Tjänster

lager- och logistikpersonal
BEMANNINGSFÖRETAG

Behöver du professionell lagerpersonal som kan hjälpa dig med ditt lager?  Vi besitter en stor personalpool med kompetent personal och kan vara på plats med kort varsel.

LOGISTIK OCH LAGER

Logistik är en viktig del av en effektiv försörjningskedja, och för att säkerställa smidiga logistikprocesser är det avgörande att ha tillräckligt med logistikpersonal.

Transport Norrköping
TRANSPORT OCH ÅKERI

Behöver du som företagare hitta erfaren och kompetent personal?
Säkerställ smidiga transporter med professionella lastbilschaufförer,